logoja e fsfe-së

Free Software Foundation Europe

Përhapje e lirisë për software-eve për shoqëri dixhitale

logoja e eff-së

The Electronic Frontier Foundation

Në mbrojtje të të drejtave tuaja në një botë dixhitale

logoja e Digitale Gesellschaft-it

Digitale Gesellschaft e.V.

Ndërtimi i një shoqërie dixhitale të lirë dhe të hapur

Aktion Freiheit Statt Angst logo

Aktion Freiheit Statt Angst

Uluslararası Özgürlük Korku Değil kitlesel gözetim karşıtı protestolar

logoja e Grupit Polak të Përdoruesve të Linux-it

Grupi Polak i Përdoruesve të Linux-it

Shoqatë e grupeve polake të përdoruesve të GNU/Linux-it

ANSOL logo

ANSOL

Associação Nacional para o Software Livre

ANSOL logo

EDRi

Digital Civil Rights in Europe